1-866-761-7225Saferack Customer Services


Use these charts to check chemical compatability with your swivel joint metal and seal materials.

A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . R . S . T . U . V . W . X . Z

A = Recommended
C = Moderate to Sever
B = Minor to Moderate Effect
* = Insufficient Data
U = Unsatisfactory
Blank = No Data
 AluminumBronzeDuctile IronCarbon Steel316 StainlessBunaViton™Teflon™EPTNeopreneNitrileEPDMFluorosiliconeDelrinRyton
ZeolitesUUAAAAAAAAAAA A
Zinc Acetate     B  ABBAU  
Zinc ChlorideUUCUUAAAAAAAA*A
Zinc Oxide             * 
Zinc Salts     A  AAAAA  
Zinc SulfateUCBBAAAAAAAAA*A