1-866-761-7225Saferack Customer Services


Use these charts to check chemical compatability with your swivel joint metal and seal materials.

A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . R . S . T . U . V . W . X . Z

A = Recommended
C = Moderate to Sever
B = Minor to Moderate Effect
* = Insufficient Data
U = Unsatisfactory
Blank = No Data
 AluminumBronzeDuctile IronCarbon Steel316 StainlessBunaViton™Teflon™EPTNeopreneNitrileEPDMFluorosiliconeDelrinRyton
Bardol B     U  UUUUB  
Barium CarbonateBBBBBAAAA AA  A
Barium ChlorideUBCCCAAAAAAAA*A
Barium HydroxideUBBBAAAAAAAAA A
Barium Salts     A  AAAAA  
Barium SulfateUCCCBAAAAAAAA*A
Barium SulfideUCCCBAAAAAAAA*A
Bayol D     A  UBAUA  
Beef TallowUUBBAAAAB AB  A
BeerABCCAAAAAAAAA A
Beet Sugar LiquorsAABBAAAAAAAAA A
BenzaldehydeAAAAAU*AAUUAU*A
BenzeneBBBBBUAAUUUUAAA
Benzenesulfonic Acid     U  UAUUB* 
Benzine     A  UBAUA  
Benzochloride     U  AUUAA  
Benzoic AcidBBUUBUAAUUUUB*A
Benzophenone     *  B**BA  
Benzyl AlcoholBBAABUAABBUBB*A
Benzyl Benzoate     U  BUUBA  
Benzyl Chloride     U  UUUUA  
Beverages, Alcoholic             * 
Beverages, Carbonated             * 
Bitumen             * 
Black Point 77     A  ACAAC  
Black Sulfate Liquors     B  BBBBB  
Blast Furnace Gas     U  UUUUB  
Bleach Solutions     U  ACUAB  
Bleaching Lye, 10%             * 
Bleaching Lye, 100%             C 
Borax     B  AABAB  
Bordeaux Mixture     B  ABBAB  
Boric AcidBBUUAAAAAAAAA*A
Boron Fluids (HEF)     B  UUBUB  
Boron Trifluoride             * 
Brake Fluid (Non-Petroleum)     C  ABCAU  
Bray GG-130     B  UUBUB  
Brayco 719-R (VV-H-910)     C  ABCAB  
Brayco 885 (MIL-L-6085A)     B  UUBUB  
Brayco 910     B  ABBAU  
Bret 710     B  ABBAU  
Brine     A  AAAA*  
Brom - 113     C  UUCU*  
Brom - 114     B  UBBU*  
Bromine     U  UUUUB* 
Bromine Anhydrous     *  *U**B  
Bromine Pentafluoride     U  UUUUU  
Bromine Trifluoride     U  UUUUU  
Bromine Water     U  UBUUB* 
Bromobenzene     U  UUUUA  
Bromochloro Trifluoroethane     U  UUUUB  
Bunker OilABBAAAAAUUAUA A
ButadieneACBBAUAACBUCB A
ButaneAABBAAAAUAAUA A
Butane, 2,2-Dimethyl     A  UBAUA  
Butane, 2,3-Dimethyl     A  UBAUA  
Butanol (Butyl Alcohol)     A  BAABA* 
1-Butene, 2-Ethyl     A  UUAUC  
Butter     A  ABAAA  
ButtermilkAUUUAAAAA AA  A
Butyl AcetateBBABBUUABUUBU*A
Butyl Acetyl Ricinoleate     B  ABBAB  
Butyl Acrylate     U  UUUUU  
Butyl AlcoholABBBAAAABAABA A
Butyl Amine        UU UU  
Butyl Benzoate     U  AUUAA  
Butyl Butyrate     U  AUUAA  
Butyl Carbitol     B  ABBAU  
Butyl CellosolveAAAAACUAACCAU *
Butyl Cellosolve Adipate     U  BUUBB  
Butyl Ether     C  CUCCC  
Butyl Oleate     U  BUUB   
Butyl Phthalate               
Butyl Stearate     B  BUBB   
Butylamine               
ButyleneAAAAABAAUCBU   
Butylene GlycolAAAAAAAA* A* *A
Butylethyl KetoneAAAAAUUAA UA  A
ButyraldehydeAAAAAUUABUUBU A
Butyric AcidBCUUBUBABUUB***
Butyrolactone             *